Checklista

Här kommer en checklista med saker som du bör tänka på före och under intervjun. 

Hur man förbereder sig inför själva anställningsintervjun 

  • Ta reda på så mycket som möjligt om verksamheten
  • Var uppmärksam på ditt utseende och dess signaler Klädsel, frisyr, ditt yttre, kroppsspråk.
  • Tänk igenom hela samtalet och hur du önskar presentera dig själv Vad kan du? Vad har du för erfarenhet?
  • Gå igenom och förbered de mest vanliga frågorna Frågor om ditt nuvarande arbete, om din personlighet, om den anställning du söker, andra frågor, om din skola/studier.
  • Finn några passande tilltalsord som beskriver dig själv t.ex. Lugn, fokuserad, strukturerad, analytisk, smidig.

Hur man hanterar själva intervjun

  • Fokusera på jobbsamtalets huvudföremål Vad har du för erfarenhet i relation till detta jobb.
  • Var medveten om signaler/kroppsspråk du sänder ut Handslag, framåtlutad, ögonkontakt.
  • Förstahandsintrycket betyder mycket – gör det representativt De första minuterna är viktiga, utstråla det som är representativt för dig, fast handslag, se folk i ögonen, välklädd, verka intresserad.
  • Signalera intresse och engagemang Det är otroligt viktigt att man signalerar engagemang och entusiasm, var klar över varför du vill ha jobbet.

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.

For all your lifting equipment requirements from lifting hooks to electric chain hoists and gantry cranes contact Prolift Handling Ltd, of one of Europes Leading Lifting Equipment Suppliers